Εφημερίδα τοίχου | Μάρτιος 2016 | Φύλλο 5

εφημεριδα τοιχου_Page_1 εφημεριδα τοιχου_Page_2 εφημεριδα τοιχου_Page_3

Άρθρα:

  • Η τέχνη και η σχέση της με την εργασία. (Και το ανάποδο).
  • Το πανεπιστήμιο ως εργοστάσιο και οι διάφορες λειτουργίες του.
  • Τροφή για σκέψη: εισαγωγικό σημείωμα.

Η εφημερίδα τοίχου σε μορφή pdf.: εφημεριδα τοιχου